Het effect van creatine op de hersenen

Het effect van creatine op de hersenen

  • 10 okt 0

Creatine wordt voornamelijk als supplement genomen door krachtsporters. Het biedt echter ook interessante voordelen bij de behandeling van neurologische ziekten. Dit komt doordat creatine niet alleen in de spieren opgenomen wordt maar ook in de hersenen. De hersenen slaan de fosfocreatine op en gebruiken ook ATP om optimaal te functioneren1.

Hersenfunctie

Creatine supplementen kunnen de hersenfunctie van personen met lage creatinegehaltes in het lichaam verbeteren. Groepen mensen die dit vaak hebben zijn ouderen maar ook vegetariërs die door middel van voeding niet veel creatine binnenkrijgen. Het gevolg is dat het creatinegehalte in het lichaam gemiddeld lager is dan in niet-vegetariërs. In een onderzoek dat zich richtte op vegetariërs kwam naar voren dat de creatinegroep veel hoger scoorde voor de geheugen- en intelligentietests2. In andere onderzoeken waar personen met een normaal creatinegehalte deelnamen was het verschil klein of niet merkbaar3,4.

Creatine als preventief middel

Creatine kan een rol spelen in het herstel van traumatisch hersenletsel (TBI) zoals een hersenschudding5. In een onderzoek onder kinderen met een traumatisch hersenletsel werd onderzocht of creatine effect heeft op het verminderen en voorkomen van klachten6. Na gebruik van creatine nam het aantal incidenten met vermoeidheid, duizeligheid en hoofdpijn aanzienlijk af in de creatinegroep.

Hoe dit precies werkt komt niet uit het onderzoek naar voren. Het heeft mogelijk te maken met het feit dat creatine ook in de hersenen opgeslagen wordt en daar invloed heeft op de ATP dat aangemaakt wordt. Na een hersentrauma neemt de ATP meestal af waardoor creatine dit mogelijk aanvult. Op dit punt is creatine echter nog niet goed onderzocht en meer onderzoek is nodig om dit te bevestigen.


Leave A Comment