Kan creatine dehydratie en spierkramp veroorzaken?

Kan creatine dehydratie en spierkramp veroorzaken?

  • 12 jul 0

Het is een oude mythe dat creatine voor spierkramp en dehydratie kan zorgen. Creatine heeft invloed op het vocht in het lichaam en hoe dit verdeeld wordt. Het zorgt ervoor dat meer vocht naar de spiercellen vervoerd worden. Het idee dat creatine voor dehydratie zorgt, ook wel uitdroging genoemd, is uit dit feit afkomstig. Nu is het echter niet zo dat het vocht naar de spiercellen in grote hoeveelheden getransporteerd wordt. Het gaat om kleine hoeveelheden in vergelijking met de normale situatie waardoor er geen sprake is van dehydratie. Er is geen enkel onderzoek dat heeft aangetoond dat creatine voor dehydratie zorgt.

Dehydratie

In een onderzoek naar creatine in warme omstandigheden, een situatie waarin dehydratie en spierkrampen sneller optreden, zijn geen negatieve effecten gevonden na het gebruik van creatine. In ditzelfde onderzoek1 is ook het bloed onderzocht wat tot een bevestiging leidde dat er geen sprake was van dehydratie of een verminderd elektrolyten niveau. In een onderzoek onder personen die een medische behandeling ondergingen dat spierkramp kan veroorzaken verminderde2 creatine zelfs het aantal spierkrampen met 60%.

Spierkrampen

Hoewel je het mogelijk wel eens gehoord hebt op de sportschool dat creatine spierkrampen veroorzaakt is ook dit niet gebaseerd op onderzoek. Een driejarig onderzoek3 onder sporters toonde aan dat de groep dat creatine nam zelfs minder te maken kreeg met dehydratie, spierkrampen en blessures. Sporters uit de creatinegroep meldden zich hiernaast minder afwezig op een training of wedstrijd als gevolg van ziekte of blessure.

Conclusie

In tegenstelling tot wat velen beweren is creatine niet de oorzaak van spierkrampen of dehydratie. Als er gesproken wordt over creatine in combinatie met dehydratie en spierkrampen dan heeft het eerder een beschermend effect in plaats van een negatief effect. De theorie is interessant maar op dit moment is er geen enkel wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat spierkramp meer voorkomt bij creatinegebruikers dan bij niet-gebruikers.


Leave A Comment